Minerva Kernleden

De kernleden staan in voor het dagelijkse werk van Denktank Minerva

 
 
Matthias_Somers.jpg

Matthias Somers

Matthias Somers is wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva. In het verleden werkte hij voor de studiedienst van ACV-CSC en als parlementair medewerker bij sp.a.

Tel: 0496 03 24 40

 

Sacha Dierckx

Sacha Dierckx is wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva. Hij studeerde journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel en politieke wetenschappen en algemene economie aan de Universiteit Gent. In 2014 behaalde hij aan de Universiteit Gent zijn doctoraat in de politieke wetenschappen. Hij was vroeger actief bij Poliargus.

Tel: 0487 90 78 69

 

Maïka De Keyzer

Maïka De Keyzer studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. In 2014 behaalde zij haar doctoraat aan dezelfde universiteit door haar onderzoek naar gemeen bezit, inclusiviteit en duurzaamheid in een historisch perspectief. Momenteel is zij als tenure track docent verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 
Stan.jpg

Stan De Spiegelaere

Stan De Spiegelaere werkt als onderzoeker aan het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) en werkte daarvoor aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – Katholieke Universiteit Leuven). Hij doet vooral onderzoek naar sociaal overleg en arbeidsmarktthema’s, zowel op Belgisch als Europees niveau. Voorheen was hij actief bij Poliargus.

 
Marjolein Schepers_zwartwit.jpg

Marjolein Schepers

Marjolein Schepers studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. In het verleden werkte ze bij verschillende migratiediensten. Momenteel werkt ze als doctoraatsonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent rond migratie en sociaal beleid in historisch perspectief.

 

Ferdi De Ville

Ferdi De Ville is docent Europese Politiek aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar Europese politieke economie en Europees handelsbeleid in het bijzonder. Hij was vroeger actief bij Poliargus.

 

Maarten Hermans

Maarten Hermans studeerde sociologie aan de KU Leuven en werkte als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Hij is verbonden als senior onderzoeker aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven, waar hij onderzoek doet naar werknemersinspraak, arbeidsverhoudingen en arbeidskwaliteit.

 

Pieter Liagre

Pieter Liagre studeerde sociaal werk (maatschappelijk adviseur) aan de Arteveldehogeschool en politieke wetenschappen (nationale politiek) aan de Universiteit Gent. Van 2010 tot 2014 werkte hij aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel is hij actief als vakbondsverantwoordelijke voor LBC-NVK. Hij was vroeger actief bij Poliargus.

 
Olivier.jpg

Olivier Pintelon

Olivier Pintelon studeerde politieke wetenschappen (Universiteit Gent) en pensioenrecht (Katholieke Universiteit Leuven). Zijn expertisedomein is sociaal beleid 'in de ruime zin', gaande van arbeidsduurverkorting tot pensioenen en inkomensongelijkheid. Hij is (mede)auteur van verschillende studies voor het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen) en de denktank Poliargus.