robots2.jpg

The future of work

Robots, AI, e-commerce en platfomeconomie: hype of horror? Waar het in de toekomst van werk uiteindelijk blijft om draaien is machtsongelijk.

Wat brengt de digitale toekomst? De ons voorgespiegelde visioenen zwenken wild tussen dystopie en utopie. Nemen robots de wereld over? Betekent dat massale werkloosheid, of net de bevrijding van de last van arbeid die zwaar op ons drukt? De zaak zo voorstellen maakt de impact van digitalisering op onze economie sexy, want spectaculair — en laat het veld aan visionairen die hun lofzang op de digitale toekomst laten overvloeien in pleidooien om de instituties van de sociale welvaartsstaat als al te hinderlijk op de schop te doen.

Denktank Minerva buigt zich in over de inzet van de zgn. ‘digitale revolutie’ in verschillende studies en opiniebijdragen, weg van de mystificatie, op zoek naar de ware inzet. Hoe ziet het werk van de toekomst eruit? Wat verandert de intrede van digitale technieken, robotisering, AI… op de manier waarop onze economie georganiseerd is? Welke impact heeft dit op onze samenleving?

In Vorm geven aan digitale tijden. Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving buigen elf experten uit binnen- en buitenland zich over deze vragen. De rode draad: het is zaak zelf toekomst te maken, om onze toekomst in eigen handen te houden. Het hele boek is hier gratis te downloaden.

photo credit: https://unsplash.com/photos/S-vkpXA3os8

Opiniestukken

Studies