Klimaat en sociale rechtvaardigheid

In oktober 2019 lanceert Denktank Minerva haar nieuwste boek, “Klimaat en sociale rechtvaardigheid”. We vroegen 24 experten om voor het boek een gefundeerde, duidelijke stellingname uit te schrijven over deze brandend actuele problematiek.

Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden

De sociale zekerheid viert haar vijfenzeventigste verjaardag. Maar wat betekent sociale zekerheid vandaag en morgen? Denktank Minerva vroeg een keur aan experten om in alle vrijheid te reflecteren over deze vraag. Samen geven deze bijdragen een beeld van de uitdagingen waar we als samenleving vandaag voor staan. Ze vormen geen eindpunt, maar een begin van debat. Wat uiteindelijk op het spel staat, is niets minder dan de vraag hoe de sociale zekerheid blijvend zekerheid kan bieden, ook in onzekere tijden.

Met bijdragen van Koen Vleminckx, Bea Cantillon, Frank Vandenbroucke, Wim Van Lancker, Erik Schokkaert, Wouter De Tavernier, Ri De Ridder, Kevin Spiritus, Alfred Kleinknecht, Ben Dankbaar & Joan Muysken, Sarah Marchal & Marjolijn De Wilde, Koen Hermans, Pascal De Decker, Margot Cloet & Yvonne Denier, en Matthias Somers.

QE - for the people? Monetair beleid na de Grote Financiële Crisis

Uit deze evaluatie voor Denktank Minerva van Mattias Vermeiren en Hielke Van Doorslaer, onderzoekers aan de Universiteit Gent gespecialiseerd in monetair beleid, blijkt dat het QE-programma van de Europese Centrale Bank (ECB) in grote mate inefficiënt was, o.a. door een gebrek aan flankerend expansief begrotingsbeleid. De gebreken in de structuur van QE zelf wijzen echter de weg naar een monetair crisisbeleid aangepast aan de hedendaagse economische context: monetaire financiering van de overheid, of helikoptergeld: QE — for the people.

Vorm geven aan digitale tijden. Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving

Wat is de impact van de digitale revolutie op de samenleving? Dit volume brengt bijdragen samen van elf experts die, elk op hun terrein, nagaan wat de digitale revolutie betekent, en hoe we deze digitale revolutie zelf vorm moeten geven. Want hoe de toekomst eruit ziet is geen kwestie van afwachten en kijken wat komen zal: het is zaak die toekomst zelf te maken. We moeten zelf vorm geven aan digitale tijden.

Met bijdragen van Wim Van Lancker (KU Leuven), Geert Janssens (Etion), Patricia Vendramin & Gérard Valenduc (UC Louvain), Valerio De Stefano & Frank Hendrickx (KU Leuven), Koen Frenken (UUtrecht), Wouter Lips (UGent), Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester), Ben Caudron (Erasmus Hogeschool), en Geert Mareels.