Boekvoorstelling "De strijd om tijd"
Nov
28
8:00 PM20:00

Boekvoorstelling "De strijd om tijd"

Is het een natuurwet dat het spitsuur van ons leven bestaat uit rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan? Pintelon sprokkelt verhalen, duikt in oude geschriften en werpt een blik over de landsgrenzen. Waarom experimenteert men in pakweg Zweden met de 30 urenweek terwijl dat idee hier taboe lijkt? Een inspirerend verhaal over hoe mannen en vrouwen morgen werk, zorg, engagement en me-time kunnen combineren.

Olivier Pintelon, politicoloog en kernlid van denktank Minerva, stelt zijn boek “De strijd om tijd” voor in de balzaal in de Vooruit, Gent.

Met Olivier Pintelon, Thomas Blommaert (uitgeverij EPO), Daniel Bernmar (vice-burgemeester Göteborg), Bruno Vanobbergen (Vlaams kinderrechtencommissaris), Ilse De Vooght (Femma), Miranda Ulens (federaal algemeen secretaris ABVV), Stefaan Decock (Algemeen secretaris LBC-NVK (ACV)), Samira Atillah (activiste en auteur) en Christophe Callewaert (De Wereld Morgen). Gastvrouw: Caroline De Neve (Vermeylenfonds). Met live muziek van Emy Kabore.

Meer info over de avond en hoe je kan inschrijven op de website van Vooruit. Een initiatief van EPO Uitgeverij, VictoriaDeluxe Vzw, Denktank Minerva, Lbc-nvk Vakbond, ABVV, BBTK, Femma, Vrouwenraad, Furia en RoSa vzw.

View Event →
De Nederlandse flexibele arbeidsmarkt: voorbeeld of waarschuwing
May
16
7:30 PM19:30

De Nederlandse flexibele arbeidsmarkt: voorbeeld of waarschuwing

Debat rond WRR-rapport "Voor de zekerheid"

De veelbesproken wet-Peeters wil stappen zetten richting een modernere en flexibelere arbeidsmarkt. In Nederland deden ze dat eerder al en daar werken ongezien veel werknemers deeltijds, met een tijdelijke contract of als zelfstandige. 
Een vloek of een zegen?

De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) houdt de Nederlandse flexibele arbeidsmarkt voor het licht in hun publicatie ‘Voor de zekerheid’. Het rapport beschrijft zowel de kansen als de gevaren van een flexibele arbeidsmarkt, en adviseert de overheid maatregelen te nemen om nadelige gevolgen te voorkomen en bestrijden. 

Wat kan België leren uit de Nederlandse ervaring? Moeten we hun voorbeeld volgen of net niet? Kan een flexibele arbeidsmarkt jobs creëren voor jongeren en minder opgeleiden of zal het vooral de kwaliteit van de jobs ondergraven? 

Onderzoekers Monique Kremer (WRR) presenteert het rapport. Vervolgens gaat ze in debat met o.a. Prof. Dr. Christophe Vanroelen (Vrije Universiteit Brussel).

Organisatie: deBuren, WRR & Denktank Minerva.

Tickets: www.deburen.eu

View Event →
Lancering denktank Minerva
Dec
12
to Dec 31

Lancering denktank Minerva

Op 12 december 2016 werd de nieuwe denktank Minerva gelanceerd.

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. 

Bij de lancering werden ook de eerste studies van de denktank voorgesteld, over rechtvaardige fiscaliteit.


Heden en toekomst van de overheidsfinanciering

Matthias Somers schreef Heden en toekomst van de overheids-financiering waarin hij stelt dat de klassieke financieringsbasis van de overheid en de sociale zekerheid wordt ondermijnd door twee belangrijke tendensen: een demografische en een technologische. De financiering van de overheid moet dan ook herdacht worden. 

Door de demografische en technologische evoluties moet de financiering van de overheid aangepast worden. Een verschuiving naar belastingen op vermogen is daarbij onontkoombaar.
— Matthias Somers (denktank Minerva)

Vijf principes voor een rechtvaardige fiscaliteit

Sacha Dierckx schreef Vijf principes voor een rechtvaardige fiscaliteit waarin hij de discussie over fiscaliteit terug naar de basis wil brengen. Aan welke principes moet de fiscaliteit voldoen om rechtvaardig te zijn?

  1. De collectieve behoeften bepalen de belastingdruk
  2. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
  3. Wat je niet wil, kan je meer belasten
  4. Een robuust en toekomstbestendig systeem  
  5. Eenvoud en transparantie 
Elke fiscale hervorming moet getoetst worden aan de principes van fiscale rechtvaardigheid. Daar bestaat een breed draagvlak voor.
— Sacha Dierckx (denktank Minerva)
_DSC4224.JPG
View Event →