Back to All Events

Lancering denktank Minerva

Op 12 december 2016 werd de nieuwe denktank Minerva gelanceerd.

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. 

Bij de lancering werden ook de eerste studies van de denktank voorgesteld, over rechtvaardige fiscaliteit.


Heden en toekomst van de overheidsfinanciering

Matthias Somers schreef Heden en toekomst van de overheids-financiering waarin hij stelt dat de klassieke financieringsbasis van de overheid en de sociale zekerheid wordt ondermijnd door twee belangrijke tendensen: een demografische en een technologische. De financiering van de overheid moet dan ook herdacht worden. 

Door de demografische en technologische evoluties moet de financiering van de overheid aangepast worden. Een verschuiving naar belastingen op vermogen is daarbij onontkoombaar.
— Matthias Somers (denktank Minerva)

Vijf principes voor een rechtvaardige fiscaliteit

Sacha Dierckx schreef Vijf principes voor een rechtvaardige fiscaliteit waarin hij de discussie over fiscaliteit terug naar de basis wil brengen. Aan welke principes moet de fiscaliteit voldoen om rechtvaardig te zijn?

  1. De collectieve behoeften bepalen de belastingdruk

  2. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

  3. Wat je niet wil, kan je meer belasten

  4. Een robuust en toekomstbestendig systeem

  5. Eenvoud en transparantie

Elke fiscale hervorming moet getoetst worden aan de principes van fiscale rechtvaardigheid. Daar bestaat een breed draagvlak voor.
— Sacha Dierckx (denktank Minerva)
_DSC4224.JPG