Het waarom en het hoe van arbeidsduurvermindering

Het waarom en het hoe van arbeidsduurvermindering

De European Trade Union Institute publiceerde deze week met medewerking van Denktank Minerva een gids over het waarom en het hoe van arbeidsduurvermindering.

Nadat de arbeidsduur decennialang geleidelijk terugliep, lijkt deze trend de laatste jaren gekeerd te zijn. Deze gids draagt bij aan het debat over de zin en onzin van arbeidsduurvermindering: de gids bespreekt waarom het een goede zaak kan zijn en hoe het in de praktijk gebracht kan worden. Dit gebeurt o.a. aan de hand van concrete voorbeelden en praktijkervaringen van verschillende manieren waarop de arbeidsduur verminderd werd.

De gids werd geschreven door Agnieszka Piasna (ETUI) en Stan De Spiegelaere (ETUI en Denktank Minerva), en bevat ook bijdragen van Olivier Pintelon en Sacha Dierckx (Denktank Minerva).

De gids valt op deze pagina te downloaden of te bestellen:

https://www.etui.org/Publications2/Guides/The-why-and-how-of-working-time-reduction

workingtimereduction.png
Vorm geven aan digitale tijden. Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving

Vorm geven aan digitale tijden. Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving

Zuurstof voor bedrijven. Waarom hoge lonen wél en een lage vennootschapsbelasting níet tot meer investeringen leiden.

Zuurstof voor bedrijven. Waarom hoge lonen wél en een lage vennootschapsbelasting níet tot meer investeringen leiden.