Vorm geven aan digitale tijden. Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving

Vorm geven aan digitale tijden. Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving

boek_digitalisering_cover_800x500.png

Vorm geven aan digitale tijden

Over de impact van digitalisering en robotisering op de samenleving – Matthias Somers (red.)

Wat is de impact van de digitale revolutie op de samenleving? Hoe transformeert de digitalisering van de economie ons leven en ons werken? Zal de digitale revolutie de middenklasse uithollen en de ongelijkheid doen stijgen? Zal er nog werk zijn voor iedereen, of leidt het tot een precarisering van de arbeid? Zullen bedrijven kunnen ontsnappen aan regelgeving en belastingen? Welke impact zullen de nieuwe technologische mogelijkheden hebben op onze mobiliteit en ons ruimtegebruik? Wat betekent privacy nog, nu we overal gevolgd kunnen worden? En vooral: hoe moeten we onze maatschappij voorbereiden op deze digitale tijden?

Dit volume brengt bijdragen samen van elf experts die, elk op hun terrein, nagaan wat de digitale revolutie betekent, en hoe we deze digitale revolutie zelf vorm moeten geven. Want hoe de toekomst eruit ziet is geen kwestie van afwachten en kijken wat komen zal: het is zaak die toekomst zelf te maken. We moeten zelf vorm geven aan digitale tijden.

 • (Pers)vragen en bestellen gedrukte exemplaren: Matthias Somers (0496 03 24 40 | matthiassomers@denktankminerva.be).

 • Matthias Somers (2018, red.) Vorm geven aan digitale tijden. Denktank Minerva: Brussel. ISBN 9789082853117 alle rechten berusten bij de auteurs.

Bijdragen

Inleiding Matthias Somers: Vorm geven aan digitale tijden.

 • Wim Van Lancker (KU Leuven): Als de robots komen, stijgt dan de ongelijkheid? Empirische verkenningen voor België.

 • Geert Janssens (Etion): Digitalisering, robotisering, artificiële intelligentie. Welke gevolgen voor de samenleving?

 • Patricia Vendramin & Gérard Valenduc (UC Louvain): Giga-bits et micro-jobs. L’expansion des petits boulots dans l’économie digitale.

 • Valerio De Stefano & Frank Hendrickx (KU Leuven): Gig economy, platform work, and the binary worker categorisation.

 • Koen Frenken (UUtrecht): De deeleconomie onder één noemer.

 • Wouter Lips (UGent): De digitalisering van de economie en internationale vennootschapsbelasting.

 • Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester): Het domein van ‘disruptieve’ techneuten of van ‘visionaire’ architecten?

 • Ben Caudron (Erasmus Hogeschool): Privacy in de digitale economie. Over de noodzaak van nieuwe verhalen.

 • Geert Mareels: Het is niet omdat u niet paranoïde bent dat u niet gevolgd wordt.

Studie In de media

Over de auteurs

Matthias Somers is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de progressieve Denktank Minerva.

Wim Van Lancker is professor sociaal werk en sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de KU Leuven. Hij is ook verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.

Geert Janssens is hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen. Hij werkt vooral op macro-economie en de arbeidsmarkt.

Patricia Vendramin is professor sociologie aan de UCL, houder van de Chaire Travail-Université, en is directeur van de Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES).

Gérard Valenduc is geassocieerd onderzoeker aande European Trade Union Institute (ETUI) en aan de Chaire Travail-Universtité. Hij is professor emeritus aan de UCL en de Université de Namur.

Valerio De Stefano is professor aan het Instituut voor Arbeidsrecht aan de KU Leuven.

Frank Hendrickx is hoogleraar aan het Instituut voor Arbeidsrecht aan de KU Leuven, waarvan hij ook directeur is. Naast zijn specialisatie in arbeidsrecht is hij ook actief in het sportrecht.

Koen Frenken is professor innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht. Naast doorbraakinnovaties werkt hij ook op geografische economie en de deeleconomie.

Wouter Lips is onderzoeker aan het Ghent Institute for International Studies (Universiteit Gent). Hij publiceert vooral over vennootschapsrecht in een internationale context. Zijn werk wordt mee mogelijk gemaakt met een beurs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Julie Mabilde is adviseur en projectleider bij het Team Vlaams Bouwmeester, waar ze het ontwerpend onderzoek coördineert binnen het platform ‘Labo Ruimte’, een samenwerking tussen Team Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving, en externe partners, en publieke opdrachtgevers adviseert rond ruimtelijke en architecturale vraagstukken.

Ben Caudron is professor aan de Erasmushogeschool Brussel en neemt als socioloog technologie en haar impact op de samenleving onder de loep.

Geert Mareels was tot 2015 verantwoordelijk voor ‘e-government’ in Vlaanderen en lid van de Vlaamse Toezichtscommissie.


Meer studies van Denktank Minerva


Jeugdhulp in crisis? De staat van de jeugdhulp in Vlaanderen anno 2018. Een analyse in cijfers

Jeugdhulp in crisis? De staat van de jeugdhulp in Vlaanderen anno 2018. Een analyse in cijfers

Het waarom en het hoe van arbeidsduurvermindering

Het waarom en het hoe van arbeidsduurvermindering