Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden

Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden

2019_studie_fundamenten_cover_1166x1655.png

Fundamenten

Sociale zekerheid in onzekere tijden – Matthias Somers (red.)

De sociale zekerheid viert haar vijfenzeventigste verjaardag. Maar wat betekent sociale zekerheid vandaag en morgen?

Denktank Minerva vroeg een keur aan experten om in alle vrijheid te reflecteren over deze vraag. Samen geven deze bijdragen een beeld van de uitdagingen waar we als samenleving vandaag voor staan. Ze vormen geen eindpunt, maar een begin van debat. Wat uiteindelijk op het spel staat, is niets minder dan de vraag hoe de sociale zekerheid blijvend zekerheid kan bieden, ook in onzekere tijden.

  • (Pers)vragen en bestellen gedrukte exemplaren: Matthias Somers (0496 03 24 40 | matthiassomers@denktankminerva.be).

  • Matthias Somers (2019, red.) Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden. Denktank Minerva: Brussel. alle rechten berusten bij de auteurs.


 
 

Over de auteurs

 

Koen Hermans is doctor in de sociologie, docent aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven), en projectleider van LUCAS — Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (KU Leuven).

Alfred Kleinknecht is emeritus hoogleraar. Hij was verbonden aan o.a. de Vrije Universiteit van Amsterdan en de Technische Universiteit Delft. Sinds 2013 is hij verbonden aan de Hans Böckler Stiftung.

Sarah Marchal is doctor in de sociaal-economische wetenschappen en als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.

Joan Muysken is emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht.

Erik Schokkaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, en voorzitter van Metaforum.

Matthias Somers is wetenschappelijk medewerker bij Denktank Minerva.

Kevin Spiritus is assistent professor aan de Erasmus School of Economics (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Frank Vandenbroucke is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdan en bekleedt de leerstoel ‘Herman Deleeck’ aan het Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen.

Wim Van Lancker is docent aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de K.U.Leuven.

Koen Vleminckx is adviseur-generaal bij het directoraat-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij promoveerde met een doctoraat over sociaal beleid.

Bea Cantillon is gewoon hoogleraar en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.

Margot Cloet is gedelegeerd bestuur van Zorgnet-Icuro. Voordien was ze kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Ben Dankbaar is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij verbonden was aan de Nijmegen School of Management en de Faculty of Science.

Pascal De Decker is als hoofddocent verbonden aan de onderzoeksgroep P.PUL van het Departement Architectuur aan de KU Leuven en aan de onderzoeksgroep AMRP van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de Universiteit Gent.

Yvonne Denier is hoofddocent ‘ethiek van de gezondheidszorg’ aan de KU Leuven en stafmedewerker ethiek bij Zorgnet-Icuro.

Ri De Ridder was tot 2018 directeur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Nu is hij voorzitter van Dokters van de Wereld.

Wouter De Tavernier is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan Aalborg University en (vanaf 1 mei 2019) aan de Faculteit Psychologie van de KU Leuven waar hij zal werken aan het ‘Mind the Gap in Pensions’-project.

Marjolijn De Wilde is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.


Meer studies van Denktank Minerva


Een nieuwe kwetsbaarheid. De lagere inkomensklassen in België

Een nieuwe kwetsbaarheid. De lagere inkomensklassen in België